Jourverksamheten 0495-24 00 54

Felanmälan som genererar reparationer under icke kontorstid - kostar pengar. Det är därför en gemensam angelägenhet för såväl bostadsbolag som hyresgäster att den inte utnyttjas i onödan. Akuta fel av "katastroffall" SKA anmälas till jouren, för att förebygga personskador, eller för att förhindra att större skador uppstår. Man måste som hyresgäst vara beredd på att "fel" man anmäler, kan bedömas som mindre akut, och att åtgärden får vänta till ordinarie arbetstid.

 • En person som sitter fast i hissen är ett klart katastrofall.
 • När lyset inte fungerar i en del av lägenheten skall hyresgästen själv undersöka om det är fråga om en trasig säkring.
 • Fönster som är utslaget får vänta till dagen efter.
 • Har du låst dig ute öppnar vi mot betalning. Dock EJ mellan 22.00 - 06.00.
 • Om en huvudsäkring gått, ring jouren.
 • Kranar eller element som "droppar" kan vänta till dagen efter. Sätt en burk eller dylikt under "droppet".
 • Vid pannstopp anlitas jouren vid den kalla årstiden. På sommaren bör man klara sig utan varmvatten till ordinarie arbetstid.
 • Stopp i avloppsstam bör anmälas till jouren.
 • Vid översvämning i lägenheten, ring jouren.
 • Om det ryker ur grannens lägenhet, och brandrök misstänks RING 112!
 • En sprucken toalettstol kan vänta till dagen efter, om inte vattnet rinner ut på golvet. Stäng gärna av vattnet till WC-stolen.
 • En trasig tvättmaskin får vänta, om det inte föreligger risk för personskada.
 • När WC-stolen inte fungerar kan man stänga av den, och "spola" med en hink till ordinarie arbetstid.
 • Fel på frysen kan vänta, men tänk på att inte öppna mer än nödvändigt

 

Produktion WebbPartner

Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

Jag förstår